top of page

CLEWNCO

CLEW + COSMETIC

Tỉnh Gyeongsangbuk-do vươn ra thế giới thông qua thương hiệu toàn cầu Cluenco được phát triển nhằm mục đích tiếp thị toàn cầu các doanh nghiệp xuất khẩu mỹ phẩm.
Ý nghĩa mang tính không gian của CLEWNCO là nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu của xu hướng làm đẹp và thông qua K-BEAUTY và ENTERTANING phù hợp với nhu cầu của thị trường nước ngoài, cung cấp giải phải làm đẹp phức hợp dành cho khách hàng thông qua không gian trải nghiệm trực tiếp-gián tiếp.

intro_1.png
bottom of page