top of page

CREATIVE

Sáng tạo, không ngừng tạo ra những ý tưởng đột phá, táo bạo.

MARKETER

Tạo ra kế hoạch bán hàng, tiếp thị theo định hướng.

DESIGN

Truyền đạt những ý tưởng, thông điệp qua những thiết kế bắt mắt

Read More >

EVENT PLANNER

Lập kế hoạch thực hiện, phân công công việc, thực hiện & giám sát

bottom of page