top of page
01

MÔ HÌNH GIẢI TRÍ

Cung cấp mô hình giải trí độc đáo

Sản xuất các tiết mục giải trí, video âm nhạc, phim ảnh

+ Sản xuất sáng tạo: Video

+ Sản xuất giải trí

+ Sản xuất phim

+ Cung cấp gói biểu diễn nghệ thuật

Những sản phẩm của T ENTERTAINMENT

407f291bfdab1cf545ba.jpg
the film
The facts
The mission
03

MOVIE INVESTMENT

Appealing for invested capitals for movies 

COMING SOON

02

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Tư vấn, xây dựng và quảng bá chiến dịch tiếp thị, gói kinh doanh cho thương hiệu

+ Strategy Consultancy

+ Brand development

+ Content marketing

+ Creative strategy

+ Public relations

+ Social media strategy

+ Event planning

bottom of page